Tags:

work

Play with Cloud Formation

14 minute read

CloudFormation is a service provided by AWS to help users easily build, set up, and provision resources on AWS quickly, reducing the effort required for mana...

How to disable the browser back button in JS?

3 minute read

Introduction Back to the previous page is natively controlled by your browser, it’s not a good idea for the client site perform to prevent browser back, but ...

How To Build A Side Project

5 minute read

Why side project? As a developer, we always need to learn to catch up with the technology which changes every day. Sometimes we can feel overwhelmingly with ...

Vài ghi chép về replace function JS

3 minute read

Việc xử lý String là việc được thực hiện khá nhiều trong lập trình, một trong các thao tác thực hiện trong số đó là replace String. Trong ngôn ngữ Javascript...

Xây dựng hệ thống xử lý background bằng ruby

7 minute read

1. Lợi ích của việc sử dụng background job Đối với ứng dụng viết bằng Rails, mỗi khi có request đến, webserver tiếp nhận request và trả về resoponse, tại sao...

Back to top ↑

random

Xây dựng cuộc sống hạnh phúc

8 minute read

Mình là người công giáo, mình vẫn nhớ như in câu giáo lí đầu tiên mình được học trước khi được xưng tội: Hỏi: Ta sống ở đời này để làm gì? Thưa: Ta sống...

2023

10 minute read

Mình ngồi gõ những dòng này vào đúng 31-12, ngày cuối cùng của năm 2023. Mình nghĩ những ngày cuối năm luôn là thời điểm tốt để review lại những gì đã xảy ra...

Năm 2022 của tôi

7 minute read

Để tóm tắt năm 2022 của mình trong 1 bức hình thì có lẽ đây là bức hình mà mình thấy phù hợp nhất:

How To Build A Side Project

5 minute read

Why side project? As a developer, we always need to learn to catch up with the technology which changes every day. Sometimes we can feel overwhelmingly with ...

Back to top ↑

javascript

How to disable the browser back button in JS?

3 minute read

Introduction Back to the previous page is natively controlled by your browser, it’s not a good idea for the client site perform to prevent browser back, but ...

Vài ghi chép về replace function JS

3 minute read

Việc xử lý String là việc được thực hiện khá nhiều trong lập trình, một trong các thao tác thực hiện trong số đó là replace String. Trong ngôn ngữ Javascript...

Back to top ↑

ruby

Xây dựng hệ thống xử lý background bằng ruby

7 minute read

1. Lợi ích của việc sử dụng background job Đối với ứng dụng viết bằng Rails, mỗi khi có request đến, webserver tiếp nhận request và trả về resoponse, tại sao...

Back to top ↑

background

Xây dựng hệ thống xử lý background bằng ruby

7 minute read

1. Lợi ích của việc sử dụng background job Đối với ứng dụng viết bằng Rails, mỗi khi có request đến, webserver tiếp nhận request và trả về resoponse, tại sao...

Back to top ↑

replace

Vài ghi chép về replace function JS

3 minute read

Việc xử lý String là việc được thực hiện khá nhiều trong lập trình, một trong các thao tác thực hiện trong số đó là replace String. Trong ngôn ngữ Javascript...

Back to top ↑

replace callback

Vài ghi chép về replace function JS

3 minute read

Việc xử lý String là việc được thực hiện khá nhiều trong lập trình, một trong các thao tác thực hiện trong số đó là replace String. Trong ngôn ngữ Javascript...

Back to top ↑

aws

Play with Cloud Formation

14 minute read

CloudFormation is a service provided by AWS to help users easily build, set up, and provision resources on AWS quickly, reducing the effort required for mana...

Back to top ↑

cloudformation

Play with Cloud Formation

14 minute read

CloudFormation is a service provided by AWS to help users easily build, set up, and provision resources on AWS quickly, reducing the effort required for mana...

Back to top ↑