Personal

Recent posts

Xây dựng cuộc sống hạnh phúc

8 minute read

Mình là người công giáo, mình vẫn nhớ như in câu giáo lí đầu tiên mình được học trước khi được xưng tội: Hỏi: Ta sống ở đời này để làm gì? Thưa: Ta sống...

2023

10 minute read

Mình ngồi gõ những dòng này vào đúng 31-12, ngày cuối cùng của năm 2023. Mình nghĩ những ngày cuối năm luôn là thời điểm tốt để review lại những gì đã xảy ra...

Năm 2022 của tôi

7 minute read

Để tóm tắt năm 2022 của mình trong 1 bức hình thì có lẽ đây là bức hình mà mình thấy phù hợp nhất:

How To Build A Side Project

5 minute read

Why side project? As a developer, we always need to learn to catch up with the technology which changes every day. Sometimes we can feel overwhelmingly with ...